• CN. Th9 26th, 2021

#Phú Yên khai thác quỹ đất

  • Home
  • Phú Yên: Kế hoạch khai thác quỹ đất hơn 5,1 triệu m2 giai đoạn 2021-2025